Our Voice Our Gaze

Updated: Aug 17, 2020


Nachla Libre och Fernando Illezca


Datum: 04.06.2020-31.06.2020

Vernissage: 04.06.2020 kl 12.00 på hemsidan www.ourvoiceourgaze.com


Sverige förändras kontinuerligt, så också landets invånare, i dagens Sverige finns 2,4 miljoner svenska medborgare med utländsk bakgrund, med andra ord 24% av landets invånare är utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar.

Trots detta så är det fortfarande majoriteten vita etniska svenskar som representeras i våra medier, inom samtidskonsten, chefer för kulturinstitutioner, gallerister, på konsthögskolor och förberedande utbildningar, överallt i vårat kultur Sverige.

Varför är representationen av oss “andra” svenskar så urusel inom dessa fält?

Ska vi leva under demokratiska värderingar så som: “människors lika värde och rättigheter” så bör alla vi som lever och verkar här kunna känna tillhörighet och känna oss representerade i det landet som vi är medborgare i.

Få våran röst hörd och visa våran bild av vårat Sverige.

Denna utställning belyser oss som inte representeras, våra röster som inte får ta plats och höras, vårat perspektiv och blick.

Istället för att bli tillskriven en röst eller ett perspektiv av dem som får ta plats och höras, så kräver vi våran egna plats, där våra berättelser och röster får utrymme utan att behöva vara den som i dem vita rummet ska stå för “mångfalden”.

I denna utställning visas verk av två samtidsaktörer, en konstnär och en regissör.

Nachla Libre

Nachla är poet, konstnär och Spoken Word pionjär i Sverige. Hon är även medgrundare och har varit konstnärlig ledare för plattformen, rörelsen och scenen Revolution Poetry mellan 2009-2019. Hon har sedan dess start


varit ansvarig för den konstnärliga kvaliteten och de innovativa idéerna både på och utanför scen. Hon har länge arbetat med poesi, kreativt skrivande och Spoken Word som redskap för att stärka ungas röster.

Nachla är även utbildad i fri konst på konstfack och tog examen våren 2019.

I denna utställning där röst och blick får dominera rumsligheterna så kommer delar av Nachlas serie Syskonskap att visas. Fotografierna porträtterar syskon och det speciella band som finns syskon emellan. Med Nachlas poetiska och varma bildspråk fångar hon det subtila som existerar mellan syskon, de starka band och kärlek som är svårt att beskriva med ord.

“Syskonskap handlar om band och gemenskap. Om hur det är att vara ett syskon, om att förstå syskonskapet och alla dess lager, nivåer och mönster.”

I rummet så spelas även ljudverket Syskonskap, i vilken röster från syskonpar hörs. Beskrivande, retsamt, kärleksfullt så berättar syskonen om olika händelser i deras liv och hur dessa binder dem samman.

Fernando Illezca

Fernando driver bl.a sitt egna företag Ferhango Film (Ferhango Film & Arts), han arbetar som regissör och producent och skriver även manus, samt arbetar som pedagog. Han har nyligen tillträtt som inslagsproducent på UR.

Så här beskriver Fernando själv sin praktik:

Media har en stor roll i hur vi konstruerar vår identit


et. Människor från förorten framställs ofta som stereotyper. Männen är kriminella, ett problem, och kvinnorna exotiska eller offer. Men vad händer om framställningen förnyas? Om man på ett kreativt sätt lyckas ge människor nya lager och framhäver sidor som inte alltid får plats på film? Min ambition och konstnärskap utgår därför från att beskriva vår samtid inifrån och bygga nya referensramar.

I Fernando videoverk Nationell Kris får betraktaren möta ett brutalt rakt, ärligt och vackert bildspråk, där rösten ges från dem som äger sin berättelse och vägrar få sin berättelse gestaltad av den andre. Ett verk som ifrågasätter dagens Sverige och det utanförskap som rasism och avsaknaden av representation skapar.

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 så fattade vi gemensamt beslutet att visa utställningen online. Att resa för sociala ändamål i dagens läge ser vi inte som en solidarisk handling. Och då utställningen är skapad av POC så ser vi det som en självklarhet att utställningen också visas där alla människor faktiskt kan ta del av den, inte endast folket som bor i innerstan där galleriet ligger. Vi flyttar den fysiska utställningen och det gedigna programmet till en online plattform och installerar en installation bakom stängda dörrar i det fysiska galleriet.

Installationen kommer att kunna ses genom fönstren på galleriet, på så sätt vänder vi på perspektivet, trösklarna höjs/dörrar stängs för den som vanligtvis tar sig in i dessa rumsligheter utan svårigheter, istället sänker vi trösklarna där det varit som högst och bjuder nu in till en utställning som belyser våran röst och våran blick, från vårat perspektiv på en demokratisk plattform.

Pågrund av meningsskiljaktigheter så har samarbetet med Tegen2 avslutats i förtid, därav så kommer ingen installation att installeras på galleri Tegen2.

Konstkurator

Sarah Tawiah Svärd