Powerplay

Updated: Sep 18, 2018


Powerplay

20 juni - 4 augusti 2013

Vernissage 19 juni 17-19

Liva Isakson visar sitt performanceverk "Packningslista Jordens Undergång" under vernissagen.

Missa inte detta! Performancen sker endast under vernissage kvällen

kl. 18:00 och 19:00 (Kl 19.00 på Kulturhustaket)!

Hur är det att ha makt, att ta makt och att förlora makt?

POWERPLAY innehåller verk av tre studenter vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm som samtliga behandlar maktbegreppet utifrån sitt eget perspektiv.

Rebecka Bebben Andersson bearbetar i skulptur, teckning, film och performance sina egna rädslor för att röra sig i staden och hur hennes rörelsemönster förändras under olika tider på dygnet. Kristofer Hedberg utforskar genom sina skulpturala verk hierarkier och maktstrukturer i samhället. Liva Isakson undersöker med ett performanceverk under vernissage kvällen vårt beroende av varandra och hur detta beroende pendlar mellan individen och samhället.

Kan våra maktpositioner förändras genom byte av perspektiv? Kan vi ta tillbaka makt genom att möta våra rädslor? Under sommaren uppmanas du som är besökare att bidra till diskussionen kring makt och bli en del av utställningen.

POWERPLAY i Lilla Galleriet är curerad av Matilda Ekström, Annina Koskiola, Julia Lennartsson, Lisa Martin, Brynja Sveinsdottir och Sarah Tawiah-Svärd, studenter på programmet Curating Art vid Stockholms Universitet.

Utställningen fortsätter på Screen, Kulturhusets digitala konstgalleri.

http://kulturhuset.stockholm.se/-/Kalender/2013/Utstallningar/Powerplay-/