Artist Talk med Tecnicalitet


Genom att använda poesi som sitt utryck så blandas i Tecnicalitets verk ett mjukt kodat uttryck med ett maskulint kodat uttal. Hans poesi kännetecknas av ordlekar, bars och punchlines där hans samhällskritik och självreflektion slår hål på förutfattade meningar och inte lämnar någon oberörd. Bland annat så belyser hans texter rasism, mobbing och politik. Genom att blanda estradpoesin med musik så har hans Spoken-rap vuxit fram.

Tecnicalitet's facebook sida:

https://www.facebook.com/AimanJiharPoet

Artist talk

Ca 3 min


Här presenterar Tecnitalitet hur han går till väga för att skapa och verka inom konst och kultur. Han berättar även om de största motgångarna han och andra POC konstnärer bemötts av, samt om hur han vill att konst- och kulturfältet ska förändras i framtiden.Sponsras av: