Projekt

Konstprojekt i samarbete med kommersiella verksamheter:

 

Tawiah Art Curating&Consulting kommer att erbjuda ditt företag att utveckla sitt kulturella kapital och utvidga ert visuella narrativ. Genom konst events, konst happenings, konstprogram, workshops och tillfälliga utställningar kommer ert företag att kunna skapa något unikt för era kunder samtidigt som ni ökar ert egna kulturella kapital och vidgar er kundkrets.

Vi kurerar/utformar sedan konsthändelsen så att den är väl lämpad för era lokaler, så att era kunder och besökare får ut en maximal upplevelse av evenemanget. 

 

Den här slags tjänsten lämpar sig för alla möjliga olika kommersiella företag så som, hotell, restauranger, köpcentrum, coworking kontor, kontorsbyggnader osv. 

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring Konstprojekt i samarbete med kommersiella verksamheter.

 

Konstprojekt:

 

Tawiah Art Curating&Consulting producera/kurera även helt egna projekt från ide till produktion. Det innebär projekt där urval, narrativ, koncept, textproduktion kommer att arbetas fram antingen helt av Tawiah Art Curating&Consulting eller i samarbete med andra konst- och kultur kunniga. Dessa projekt kommer att variera i storlek, innehåll och uttryck. Projekten kan bland annat bestå av utställningar, work shops, installationer, evenemang osv.

 

Den här delen av företaget ämnar att ge kommuner och samhällen varierande plattformar där konsten får vara en del av utvecklingen. Bakgrunden till dessa projekt är att genom dessa plattformar låta samtidskonsten bli en större del av vårt samhälle.

 

Gällande dessa projekt så kommer kommersiell verksamhet att erbjudas att sponsra och bidra främst ekonomiskt till att förverkliga dessa projekt, i utbyte så kommer ert företag dels att marknadsföras genom projektet och dels får ni som företag möjlighet att ge någonting tillbaka till det samhället och/eller kommun som ni verkar i. Pågående projekt hittar ni under Nyheter.

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring Konstprojekt.

 

Pilotprojekt:

 

Tawiah Art Curating&Consulting kommer även att arbeta med pilotprojekt som riktar sig mot kommuner, landsting och statligt ägda verksamheter, så som skolor, sjukhus, HVB hem, äldreomsorg och LSS.

 

Dessa projekt är ämnade för att hjälpa människor i olika situationer så som lärande, läkande och utveckling genom samtidskonst. Projekten kommer främst att bestå av konstprogram och workshops där deltagarna genom konsten får nya verktyg till att uttrycka och utveckla sig. Pilotprojekten syftar till att stärka samhället genom att stärka individerna som deltar i projekten.

 

Dessa projekt kommer inte att samarbeta med kommersiell verksamhet då projekten avser att utveckla stöd för individer inom landsting, kommunal och statlig verksamhet. Projekten kommer att verka för att bryta barriärer och förutfattade meningar som samhället skapar, samt att främja lärande och utvecklande.

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring Pilotprojekt.

Art Fusion:

Tawiah Art Curating&Consulting's konceptuella plattform Art Fusion bygger på samarbeten med olika aktörer. Där nya och spännande möten utgör grunden för att breda samtidskonstens kontext i samhället. Art Fusion skapar möjligheter för samtidskonsten att bli en större del i samhället på olika nivåer. Den här konceptuella plattformen kommer att röra sig över flera aspekter av Tawiah Art Curating&Consulting.

Art Fusion kommer att arbeta i samarbete med konstnärlig- och kommersiell verksamhet och även med pilotprojekt. Plattformen syftar just till samarbeten och överbrygga gamla strukturer därav så rör sig plattformen över alla delarna av företaget.

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring Art Fusion.