Hyra konstverk för era lokaler

Tawiah Art Curating&Consulting tillhandahåller en uthyrnings service av konstverk. Ert företag kan genom denna tjänst hyra passande konstverk för era lokaler och visuella branding.

 

Så här går det till:

 

1. Vid en första kontakt så besöker Tawiah Art Curating&Consulting ert kontor. I en diskussion med er så bildar vi oss en uppfattning om anställda, kunder och ert varumärke. Vi diskuterar vilken samtidskonst som skulle passa just ert kontor, exempelvis abstrakt, föreställande, målningar, skulpturer, installationer, videoverk, foto, collage och grafitti. Vi fotar sedan av era lokaler och om planritningar finns så tar vi kopior på dessa. Ni ger en indikation på hur stor budget vi har att röra oss med, hur många verk du är ute efter och i vilken kontext de ska placeras. Efter en överenskommen prismodell återkommer vi med ett förslag på konstnärer och verk som vi tror kan vara av intresse för er utifrån vad som framkommit under vårt första möte. 

 

2. Inom en till tre veckor har vi en presentation klar med alternativa hängningar.

 

3. Offert lämnas

När vi kommit fram till ett pris och en sammansättning av konst som passar in i era lokaler och er visuella branding så skriver ni under vårt hyresavtal. Fakturering sker månadsvis i förskott. Första fakturan inkluderar förutom hyran förmedling av verk, frakt, installation och nedtagning efter hyresperiodens slut samt en skriftlig presentation och en introduktion/visning av verken och de representerade konstnärerna.

 

4. Prissättning

Våra priser utgår från verkens värde och uthyrningsperiodens längd. 

Som exempel kan nämnas att en medelstor uthyrning består av ett 10-tal verk med ett medelvärde på 10 000 kronor/konstverk och ett totalvärde på              100 000kr. Om kunden skriver avtal på 4 veckor, betalar kunden 2,5% av verkens värde per vecka, vilket ger en månadskostnad för företaget på 10 000 kr, åtta veckor 2,25% vilket blir en månadskostnad på 9000kr, tolv veckor  2% som ger en månadskostnad på 8000kr. 

 

Kostnad för.

-förmedling

-transport

-installering

-nedtagning

-presentation, skriftlig och muntlig av konstnärerna och verken

tillkommer på första fakturan.

Fördelar med att hyra konst

 

“Konsten lyfter fram värdegrundsfrågor som blir allt viktigare för företagets anställda men också för kunderna. Konsten och konstföreningarna gör arbetsplatsen mer attraktiv och drar till sig god kompetens. De anställdas trivsel och kreativitet ökar och arbetsplatsen blir friskare. Vem kan tacka nej till detta?”

https://www.svt.se/opinion/arbetsgivare-bor-tillata-konstutovning-pa-arbetstid

 

- Flexibelt
Avtal på 4 veckor upptill 12 veckor med möjlighet till förlängning.

Skaffa ett abonnemang för att på kontinuerlig basis byta ut konsten i era lokaler.

Låt en del av kontoret ha en ny utställning eller ett art happening/event varannan månad.

- Avdragsgillt
Att hyra konst är avdragsgillt. Köp av konst räknas som en investering och kan inte skrivas av.

- Rimlig kostnad

- Köpoption
Konst väcker ofta intresse hos anställda och kunder. Våra avtal innehåller en köpoption som gör det möjligt att köpa ut verken till rabatterat pris.

 

Tawiah Art Curating&Consulting skräddarsyr tjänsten efter era behov. Den tid ert företag kanske saknar har vi att för att hitta de perfekta verken till era lokaler, vi besöker kontinuerligt konstskolor, ateljéer samt de mest intressanta gallerierna för att hela tiden uppdatera oss gällande nya intressanta konstnärer världen över.

Vi hoppas att kunna bidra till att ditt konstintresse växer över tid.